Hotărâri de consiliu (2019)

31/10/2019 Hotărârea nr. 41 din 30.10.2019 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Miheşu de Câmpie, judetul Mureş pe anul 2019

31/10/2019 Hotărârea nr. 40 din 30.10.2019 privind aprobarea modificarii Organigramei şi a Statului de funcţii

31/10/2019 Hotărârea nr. 39 din 30.10.2019 privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT M

31/10/2019 Hotărârea nr. 38 din 30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei Miheşu de Câmpie

22/10/2019 HOTĂRÂREA nr.37/18.10.2019 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei Miheşu de Câmpie, judetul Mureş pe anul 2019

14/10/2019 H O T Ă R Â R E A nr.36/10.10.2019 Privind nominalizarea domnului Fărăgău Petru-consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Miheşu de Câmpie în cadrul uneia dintre cele 3 Comisii de specialitate organizate în cadrul Consiliului local

02/10/2019 H O T Ă R Â R E A nr.35/30.09.2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”

02/10/2019 H O T Ă R Â R E A nr.34/30.09.2019 privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local al comunei Miheşu de Câmpie

30/08/2019 Hotărâre nr.30/23.08.2019 privind însușirea raportului de evaluare a bunurilor:Tribună ,Imprejmuire gard,Copertină banci rezervă , proprietatea Asociaţiei Sportive Avântul Miheşu de Câmpie,jud.Mureş

30/08/2019 Hotărâre nr.29/23.08.2019 privind aprobarea aderarii comunei Miheşu de Câmpie, din judetul Mureş la ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA si mandatarea Asociatiei Regionale pentru semnarea contrac

30/08/2019 Hotărâre nr.28/23.08.2019 privind aprobarea dezvoltării serviciului public de alimentare cu apă în Comuna Miheşu de Câmpie

01/08/2019 Hotărâre nr.27/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş+Anexa

01/08/2019 Hotărâre nr.26/30.07.2019 privind aprobarea inscrierii provizorii in Cartea Funciară a comunei Miheșu de Câmpie in domeniul public al comunei Miheșu de Câmpie a unor imobile situate in extravilanul comunei Miheșu de Câmpie (drumuri de exploatare,

01/08/2019 Hotărâre nr.25/30.07.2019 privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local al comunei Miheşu de Câmpie

30/05/2019 HOTĂRÂRE Nr.24 din 29.05.2019 privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Miheşu de Câmpie pe anul 2019

03/05/2019 Hotărârea nr.23 din 25 aprilie 2019 privind aprobararea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Miheșu de Câmpie,judetul Mures pe anul 2019.

03/05/2019 Hotărârea nr.22 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea scoaterii din functiune,casare si demolarea imobilului,,Cladire”situata in loc.Mihesu de Câmpie,str.Alexandru Petofi,nr.17,judetul Mures,ce apartine domeniului public al comunei Miheşu de Câm

03/05/2019 Hotărârea nr.21 din 25 aprilie 2019 privind revocarea alineatului (17) din Capitolul VIII Alte taxe locale Art. 31 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Miheșu de Câmpie nr.48/ 19.12.2018 privind stabilirea impozitelor și t

02/04/2019 Hotărârea nr.19 din 29.03.2019 privind propunerea de revocarea a alineatului (18) din Capitolul VIII Alte taxe locale,Art. 31 din Anexa nr. 1 la Hotârarea Consiliului Local al comunei Miheșu de Câmpie nr.48/ 19.12.2018 privind stabilirea impozitel

02/04/2019 Hotărârea nr.20 din 29.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în sat Răzoare, Comuna Miheşu de Câmpie, Judeţul Mureş”

02/04/2019 Hotărârea nr.18 din 29.03.2019 privind privind aprobarea retragerii unilaterale a Consiliului Local al comunei Miheșu de Câmpie, din calitatea de membru fondator din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

02/04/2019 Hotărârea nr.17 din 29.03.2019 privind acordul Consiliului Local Miheșu de Câmpie,cu privire la realizarea de către firma SC RCS&RDS S.A.pe domeniul public al comunei Miheșu de Câmpie a bransamentelor si racordurilor la reteaua de utilitati urban

02/04/2019 Hotărârea nr. 16 din 29.03.2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență in cazurile de violență domestică pe raza comunei Miheșu de Câmpie, judetul Mureş.

02/04/2019 Hotărârea nr. 15 din 29.03.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Miheşu de Câmpie, pentru o perioadă de trei luni (aprilie 2019-iunie 2019)

28/02/2019 Hotărâre nr.14/28.02.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Miheșu de Câmpie nr. 48 din 19.12.2018,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

28/02/2019 Horărârea nr.13/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de administrare şi funcţionare a Capelei mortuare proprietate publică a comunei Miheşu de Câmpie, judetul Mureş+anexa 1

28/02/2019 Horărârea nr.12/28.02.2019 privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situatiilor de urgentă la nivelul comunei Miheşu de Câmpie, judetul Mureş

28/02/2019 HOTARAREA NR 11 DIN 28.02.2019 PRIVIND PLANUL

07/01/2019 HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.50/19.12.2018 privind inscrierea provizorie in Cartea Funciara a comunei Miheșu de Câmpie in domeniul public al comunei Miheșu de Câmpie a unor imobile situate in extravilanu

07/01/2019 HOTĂRÂREA privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul anului 2017

07/01/2019 H O T Ă R Â R E A privind alegerea președintelui de sedintă al Consiliului local al comunei Miheşu de Câmpie