AGRI TERENURI SA

Ofertă de vânzare

Oferta de vanzare teren in suprafata de 4.08ha  , teren agricol situat in extravilan

Comunicare de acceptare

 Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare si Decizie persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potentialului cumparator