AGRI TERENURI SA

Ofertă de vânzare

Oferta de vanzare teren in suprafata de 5.48 ha, teren agricol situat in extravilan

Comunicare de acceptare

 Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare si Decizie persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potentialului cumparator