Proces verbal de finalizare a procedurii privind vanzarea terenului agricol extravilan ce face obiectul cererii de afisare a ofertei de vanzare nr. 3 din 02.04.2021